"Accrediteren bij Registerplein heeft voor mij als opleider in het sociaal werkveld een groot voordeel. De opleidingen die ik aanbied worden dagelijks door duizenden sociaal professionals gevonden via de cursusagenda."

Home » opleiders

Opleiden en beroepsregistratie

Bij Registerplein is scholing een belangrijk onderdeel van beroepsregistratie. Met scholing wordt niet alleen een opleiding bedoeld maar alle deskundigheidsbevorderende activiteiten die gericht zijn op het verwerven en/of onderhouden van relevante kennis en vaardigheden voor de uitoefening van het beroep. Voorbeelden van scholingsvormen zijn: training, cursus, college, lezing, seminar, congres, E-learning en een webinar.

Ook het doen aan reflectie in de vorm van supervisie, intervisie, casuïstiekbespreking, werkgerichte coaching en werkbegeleiding, vallen onder deskundigheidsbevorderende activiteiten.

Veel registers werken met geaccrediteerde deskundigheidsbevordering. Als een scholing geaccrediteerd wordt, betekent dit dat Registerplein registerpunten toegekend heeft aan deze scholing. Een accreditatie geeft aan dat de scholing relevant is voor de beroepsuitoefening en dat de scholing bijdraagt aan de competentieversterking en het methodisch handelen van de sociaal professional.
Opleiders kunnen hun scholing gemakkelijk online laten accrediteren bij Registerplein. Lees hieronder hoe dit werkt.

Wanneer een scholing is geaccrediteerd door Registerplein wordt deze zichtbaar in de cursusagenda. In de cursusagenda zoeken vele professionals dagelijks gemakkelijk naar een scholing die voor hen relevant is, in de gewenste plaats en eventueel bij het gewenste opleidingsinstituut.